• 19.08.2022

Тренінг «Основи репроцесингу виробів медичного призначення». День 2

Гру 1, 2021

Фахівці ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» взяли участь у наступному етапі тренінгу «Основи репроцесингу виробів медичного призначення»

Основним питанням заходу стало «Організація централізованого стерилізаційного відділення (ЦСВ) на основі процедури якості. Зберігання та організація доставки медичних виробів».

На даний час існує критична необхідність щодо забезпечення регулярної відповідності процесів, пов’язаних із репроцесингом медичних виробів багаторазового застосування. Зв’язок між наявними проблемами (відсутність ефективного інфекційного контролю в медичних установах тощо) та шляхами вирішення очевидний – необхідність не тільки впровадження ефективних системи забезпечення якості, а й налагодження системи управління якістю в медичних установах. В лікарнях повинно бути запроваджено централізовану систему репроцесингу (дезінфекції чи стерилізації) медичних виробів, працювати централізоване стерилізаційне відділення (ЦСВ) як окрема структурна одиниця, яка має запроваджену систему управління якості.

В першу чергу була звернена увага на термінологію – стерилізація, дезінфекція, рівень гарантування стерильності, центральне відділення репроцесингу та очищення/мийка.

Було розглянуто організаційну структура, процеси та приміщення центрального відділення репроцесінгу.

Багатоскладовий цикл репроцесінгу складається з послідовних етапів, на яких кардинально міняється статус забруднення медичних виробів. При порушенні послідовності репроцесінгу існує ризик перехресної контамінації та забруднення медичних виробів інфекційними агентами, миючими та дезінфекційними засобами, залишками ліків або іншими хімічними речовинами. Запровадження та дотримання системи документального ручного або електронного відстеження медичного виробу на усіх етапах циклу репроцесінгу дозволяє попередити такі випадки.

У разі виявлення невідповідності статусу медичного виробу конкретному етапу циклу репроцесінгу, система простежуваності дозволяє виявити таку невідповідність та попередити можливі ризики для пацієнта та лікарів, які зокрема пов’язані з поширеністю нозокоміальної інфекції.