• 28.09.2021

Моніторингові дослідження питної води та повітря

Лип 28, 2021

Фахівці ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» згідно плану соціально гігієнічного моніторингу провели відбір води питної водопровідної з контрольних точок по м. Кропивницький (вул. Преображенська, Кропивницьке ВКГ ПВНС «Васнецова», вул. Олени Журливої, вул. Набережна)

  • 4 проби на санітарно-мікробіологічні показники (загальне мікробне число, загальні колі форми, E.coli, ентерококи)
  • 4 проби на санітарно-хімічні показники (запах, присмак, кольоровість, каламутність).

 

Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПін2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

 

До того ж проводився відбір атмосферного повітря в стаціонарній точці по вул. Тобілевича на вміст в повітрі пилу, сажі, сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, вуглецю оксид. Здійснювалось 5 вимірювань, 25 досліджень.

 

Всі проби відповідають вимогам гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ України №52 від 14.01.2020р.

 

З метою проведення соціально-гігієнічного моніторингу радіологічною лабораторією ВДФХФ в контрольній точці по вул. Пушкіна проведено 15 вимірів потужності поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання (гамма-фон). Перевищень не виявлено.

 

101 Переглядів