Радіологічна лабораторія


Радіологічна лабораторія ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗ України» атестована (Свідоцтво про атестацію лабораторії № 200/15 до 29.09.2020р.) на проведення досліджень харчових продуктів та об΄єктів навко-лишнього середовища, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини:

 – визначення питомої активності  вмісту радіонуклідів цезію-137, та стронцію-90 в продуктах харчування та воді відкритих водойм;

– визначення питомої активності  вмісту радіонуклідів цезію-137, та стронцію-90 в деревині та продукції з деревини;

– визначення питомої активності природних радіонуклідів у воді джерел господарсько-питного водопостачання: урану-238, радію-226, радону-222;

 – визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів в будівельних матеріалах, мінеральній сировині, глиняному, порцеляно-фаянсовому  та скляному посуді , грунті;

– визначення потужності поглиненої в повітрі дози (ППД ) гамма-випромінювання;

– визначення еквівалентної рівноважної об’ємної активності (ЕРОА) радону в повітрі

– проводить індивідуальний дозиметричний контроль осіб віднесених  до категорії «А».

 Радіологічна лабораторія забезпечена необхідною нормативно-технічною документацією. Штати укомплектовані спеціалістами з великим стажем роботи і необхідними знаннями.

Лабораторія має необхідне сучасне устатковання – засоби вимірювальної техніки: універсальний спектрометричний комплекс УСК «Гамма Плюс», забезпечена іншими засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним     обладнанням.