Порядок відносин


         Цей порядок стосується відносин між Державною установою «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охороно здоров’я України» (далі ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗ України» або «Виконавець») та юридичною або фізичною особою («Замовник») у сфері надання платних послуг на договірній основі.

 

         Прийом замовників здійснюється за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24, 2-й поверх, приймальня тел.33-33-15 або за допомогою електронної пошти: kirolcdsesu@gmail.com Графік роботи з 8:00 до 17:30 з понеділка по п’ятницю.

         Договір між «Замовником» та «Виконавцем» укладається у письмовій формі «Типові документи»

         Порядок укладення договору.
1. «Замовник» надає Заявку на проведення випробувань про надання послуги до Відділу приймання зразків у письмовій або електронній формі. Необхідні бланки для оформлення договорів можна отримати на місці або  в розділі «Типові документи» Заява підлягає реєстрації у приймальній.
2. До Заявки на проведення випробувань додаються необхідні копії реєстраційних документів, завірені згідно вимог чинного законодавства (документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або ФОП, свідоцтво платника податку на додану вартість або платника єдиного податку (для юридичних осіб та фізосіб-підприємців), за необхідності бухгалтерська довідка про банківські реквізити (для юридичних осіб).

3. До Заяви на проведення досліджень продукції додається нормативно-технічна
документація на продукцію інші необхідні документи.

4. За бажанням «Замовника» в ході оформлення Заяви спеціалісти «Виконавця»
безкоштовно надають необхідну консультацію щодо можливостей Лабораторного
центру, норм кількості та кратності досліджень та відповідності їх нормативній документації, надають допомогу у складанні необхідного обсягу робіт, інше.
5. При наявності обгрунтованого листа з боку «Замовника» допускається відхилення від типових форм договорів.
6. Проект Договору готується у 2-х екземплярах, видається для підпису керівника чи уповноваженої особи «Замовника». За бажанням «Замовника» є можливим приймання Заяв з пакетом документів у вигляді сканкопій та направлення Замовнику проекту договору та рахунку з використанням електронної пошти 

7. Фінансування робіт і послуг проводиться за попередньою оплатою їх вартості
замовниками, що не фінансуються з бюджету. Моментом початку надання послуг за плату є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Центру або дата підписання
договору замовником, що фінансується з бюджету. Замовник надає необхідні умови щодоможливості проведення заявленої послуги згідно Договору (транспорт, допуск на
підприємство, інше).

9. Зразки продукції «Замовник» супроводжуює Актом відбору зразків. За бажанням
Замовника відбір зразків продукції проводиться спеціалістами «Виконавця» або у їх
присутності.
10. Замовник отримує результати досліджень або інших послуг у письмовій формі (протокол випробовувань).
11. За результатами наданих послуг складається та підписується сторонами Акт виконаних робіт