• 06.07.2022

Моніторингові дослідження повітря та питної води колодязної

Лип 7, 2021

Фахівці ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» згідно плану соціально гігієнічного моніторингу на минулому тижні провели:

  • Відбір атмосферного повітря в стаціонарній точці по вул. Тобілевича на вміст в повітрі пилу, сажі, сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, вуглецю оксид. Здійснювалось 5 вимірювань, 25 досліджень.

За результатами дослідження всі проби повітря відповідають вимогам гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ України №52 від 14.01.2020р.

При проведенні радіологічних вимірів потужності поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання (гамма-фон) – перевищень не виявлено.

  • Проби води питної колодязної на санітарно-мікробіологічні, санітарно – паразитологічні, санітарно-хімічні та радіологічні показники. Були відібрані 5 проб води в м. Кропивницький за адресами:

вул. Криворізька (в 2-х місцях);

вул. Красіна (в 2-х місцях);

вул. Чернишевського (в 1 місці).

Всі досліджені зразки води колодязної за санітарно-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за наступними показниками:

  • загальна жорсткість: перевищено до 1,8 разів
  • сухий залишок: в 1,2 рази
  • нітрати: до 7,9 разів

Тільки одна проба води питної колодязної відібрана по вул. Криворізькій відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками у всіх інших пробах виявлено перевищення по загальним коліформам та E.coli (кишкова паличка).

Ще одна проба води питної колодязної відібрана по вул. Криворізькій не відповідає за паразитологічними показниками – виявлено цисти лямблій. Всі інші проби води відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За радіологічними показниками всі проби води колодязної відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За результатами моніторингових досліджень направлена інформація на голову Подільської районної ради у місті Кропивницькому.

432 Переглядів