• 01.07.2022

Тренінги CDC. День 3

Лис 10, 2021

10 листопада 2021 року у рамках співпраці ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Центрів контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки (далі – CDC) експертами CDC проведено третій онлайн-тренінг «Основи управління надзвичайними ситуаціями у галузі громадського здоров'я – PHEM 100» для фахівців, які залучаються до організації роботи оперативних центрів з реагування на надзвичайні ситуації у галузі громадського здоров’я.

Розглядалися основні принципи та обов’язкові умови для роботи та функціонування Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації громадського здоров’я, який є елементом комплексної програми забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій в громадському здоров’ї, плануванні та укріпленні потенціалу в цій області.

Виділено п’ять основних функціональних підрозділів, на які необхідно звернути особливу увагу при створенні ОЦНСГЗ:

 1. Управління – відповідає за всю діяльність центру в умовах надзвичайних ситуацій.
 2. Оперативна діяльність – реагування на надзвичайні ситуації.
 3. Планування – збір та аналіз даних, планування подальших дій з врахуванням надзвичайної ситуації та реагування на дану ситуацію.
 4. Логістика – займається придбання, відслідковування, зберігання, розміщення, обслуговування та ліквідація матеріальних ресурсів необхідних для реагування.
 5. Фінансові операції адміністрування – управління фінансовими потоками та інше.

На практичному занятті опрацьовано 8 основних кроків яким необхідно приділяти увагу при розробці ОЦНСГЗ:

 1. Юридичні повноваження
 2. Створення керівного комітету
 3. План реагування на надзвичайні ситуації в області громадського здоров’я
 4. Концепція дій (встановлюється порядок та строки залучення різних галузей та партнерів до роботи в системі управління інцидентами)
 5. Система управління
 6. Ключові елементи ОЦНСГЗ:

а) плани та процедури

б) фізична інфраструктура

в) інформаційно – комунікаційна інфраструктура

д) інформаційні системи та стандарти даних

е) кадрові ресурси

 1. Навчання та практична підготовка кадрів
 2. Контроль, оцінка роботи та фінансове планування та звітність.

Крім того було розглянуто основні ключові елементи ОЦНСГЗ:

 1. Плани та процедури та їх складові елементи:

а) цілі, сфера застосування, місія;

б) закони та правила;

в) оцінка стратегічних ризиків;

г) концепція оперативних дій;

д) деталі об’єкта (план приміщення з вказанням робочих місць);

е) операційні плани та інструкції (функціональні ролі/посади, положення та обов’язки, операційні та функціональні плани);

ж) плани реагування (плани що містять вказівки про дії які необхідно використовувати для усунення небезпеки та ризику);

з) рекомендації для покращення роботи.

Плани повинні складатися з дій, які необхідно застосовувати для ліквідації небезпеки та ризиків:

- План реагування на всі небезпеки – це підхід до управління спектром ризиків надзвичайних ситуацій, включаючи реагування практично на всі надзвичайні ситуації;

- План дій при виникненні небезпек/загроз – визначають ресурси, міри реагування, управління, зв’язки і комунікації, які є унікальними для конкретної загрози або події та їх склад такі як спалахи, епідемії та пандемії інфекційних захворювань; небезпечні матеріали – хімічні, біологічні, іонізуючі випромінювання; наслідки стихійного лиха, плани попередження та пом’якшення наслідків.

 1. Фізична інфраструктура.
 2. Інформаційні системи та стандарти даних.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології.
 4. Кадрові ресурси.

Наступним завданням дня є ознайомлення учасників тренінгу з компонентами, інфраструктурою, системами та навчаючими елементами в  рамках програми РНЕМ. Крім того ознайомленням з циклом готовності, набором завдань, необхідних для створення та підтримки рівня можливості, необхідних для підготовки, реагування та відновлення після надзвичайних ситуацій в громадському здоров’ї.

Розглянуто трискладові рівні програми РНЕМ:

1.Стратегічний рівень, який відповідає за стратегічну координацію і розробку політики.

2.Оперативний рівень – який відповідає за ефективну координацію всіх елементів реагування і підтримки ситуаційного освідомлення для органів влади стратегічного рівня.

3.Тактичний рівень – який відповідає за щоденні дії, направлення та досягнення встановлених стратегічних цілей та завдань.

Звернули увагу на класифікацію надзвичайних ситуацій та на їх рівень.

Рівень 1 – надзвичайна ситуація в окремій країні, яка потребує обмеженого реагування ВООЗ.

Рівень 2 – надзвичайна ситуація в одній або декількох країнах, яка потребує помірне реагування ВООЗ.

Рівень 3 – надзвичайна ситуація в одній або декількох країнах, яка потребує серйозних/максимальних заходів ВООЗ.