Перелік послуг


• проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

• проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;

• проведення лабораторних та інструментальних досліджень факторів виробничого середовища, атмосферного повітря, води, грунту, інших об’єктів оточуючого середовища людини;

• проведення досліджень біоматеріалу від людей з діагностичною та профілактичною метою;

• проведення гігієнічного навчання декретованого контингенту, громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення;

• інші послуги, що пов’язані з основним видом діяльності за оплату відповідно Статуту згідно з законодавством.

Об’єкти досліджень: 

• харчові продукти та сировина,
• лікарські трави,
• вода,
• грунт,
• полімерні матеріали (вироби),
• будівельні матеріали,
• мінеральна сировина,
• виробниче середовище,
• житлові приміщення,
• громадські приміщення,
• навколишнє середовище,
• біоматеріал,
• змиви,
• стерильність,
• гігієнічне навчання,